Verbouwingen

Nieuw

In de klassieke verbouwingen trachten we de bestaande woning
uit te breiden en aan te vullen met elementen welke te samen gaan met de reeds bestaande delen zodat we een geheel krijgen.
De aanbouwen worden meestal opgetrokken in de zelfde materialen van de bestaande volumes, zodat we een geheel krijgen van vorm en uitzicht.

De klassieke nieuwbouwwoningen laat ik graag van binnenuit verrassen door een niet zo klassieke planindeling, maar waar we toch de gezelligheid van weleer in terugvinden.
Ook hier is het contact met de buitenomgeving van belang, eveneens de inbreng van de bouwheer wat terug resulteert in totaal verschillende stijlen